logo

HOLIDAY WORLD

28. středoevropský veletrh cestovního ruchu

21. - 24. 2. 2019


 
 

Drobečková navigace:

Holiday World Archiv aktualit Novinky turistické sezóny 2016 v...


 

Aktualita

Novinky turistické sezóny 2016 v Jihomoravském kraji

22. 01. 2016
 
 

Novinky turistické sezóny 2016 v Jihomoravském kraji

Jižní Morava patří k turisticky nejatraktivnějším regionům naší země i evropského kontinentu. V těsném sousedství jsou zde hned čtyři památky UNESCO (kulturní krajina Lednicko-valtického areálu, funkcionalistická vila Tugendhat v Brně, slovácký verbuňk a Jízda králů jako dva klenoty nehmotného kulturního dědictví) a dvě biosférické rezervace UNESCO (Bílé Karpaty a Dolní Morava), jejichž význam je srovnatelný.

Jižní Morava, kraj s největším počtem hodin slunečního svitu v České republice a region, ve kterém kulturní krajinu formovalo pěstování vína (téměř 95 % vinohradů ČR) nabízí širokou škálu lákadel, cílů poznávací i rekreační turistiky. Na své si přijdou v každé roční době milovníci přírody, obdivovatelé hradů a zámků, vojenských a technických památek, cykloturisté, milovníci folklóru, stejně jako vážné hudby a divadla, zájemci o historii vědeckého bádání i fanoušci moderní architektury. Když připočteme dobrou turistickou infrastrukturu, pohostinnost zdejších obyvatel a tradiční kuchyni, našli jsme odpověď na otázku, proč region ve statistikách cestovního ruchu dlouhodobě figuruje na druhém místě v ČR (hned po hlavním městě Praze) v počtu návštěvníků z tuzemska i ze zahraničí.

Na jaké novinky se můžeme těšit v nadcházející turistické sezóně 2016? Zde jsou alespoň některé.

  • Archeopark Pavlov

Na konci května otevře mikulovské Regionální muzeum Archeologický park Pavlov. Projekt podpořený Regionálním operačním programem a Jihomoravským krajem unikátním způsobem zpřístupní lokalitu, která patří mezi národní kulturní památky. Komplex sídlišť z období paleolitu (doby lovců mamutů) pod Pálavou poskytl za dlouhá desetiletí výzkumů obrovské množství kamenných a kostěných nástrojů, uměleckých předmětů, ale i kosterních ostatků člověka současného typu, díky kterým tak patří mezi přední archeologické lokality v celosvětovém měřítku. (Připomeňme, že do kultury gravettienu (na Moravě pavlovienu) patří i nevelká keramická soška Věstonické venuše, kterou u Dolních Věstonic objevili v červenci 1925 pracovníci Moravského zemského muzea J. Seidel a E. Dania v rámci obsáhlého archeologického výzkumu vedeného Karlem Absolonem).

Atraktivním způsobem pojatá expozice Archeologického parku Pavlov, kombinující současné audiovizuální technologie i klasickou muzejní prezentaci, zpřístupní široké veřejnosti to nejdůležitější, co vědecké výzkumy této oblasti přinesly. Prezentována tak bude             nejen historie výzkumů v podobě dobových fotografií a dokumentů, ale především samotný materiální a duchovní svět tehdejších lidí. Pozornost bude zaměřena na témata jako lov,          každodenní život na sídlišti, umění a rituály, pohřbívání a magie a další. Pro expozici budou vytvořeny nové webové stránky, kde se zájemci o podrobnější informace mohou dozvědět více. Bude též připravena řada doprovodných programů zaměřených nejen na spolupráci se školami, ale určených i široké veřejnosti. Archeopark počítá s dalším rozvojem do budoucna - především s vytvořením naučné stezky popisující klíčová naleziště přímo v terénu a s projekty zaměřující se na experimentální archeologii.

  • Svět brněnské buržoazie mezi Löw-Beer a Tugendhat

V první polovině roku bude v brněnské Löw-Beerově vile zpřístupněna expozice představující kapitoly z dějin architektury a životního stylu měšťanstva v Brně v období od druhé poloviny 19. století až do počátku 20. století. Expozice na pomezí muzea architektury a „house-muzea“ bude umístěna v deseti místnostech vily brněnského židovského továrníka Löw-Beera v Drobného ulici, který financoval výstavbu slavné vily Tugendhat pro svoji dceru Gretu Tugendhatovou na sousedícím pozemku. Výstava seznámí návštěvníky s rychlým růstem Brna ve druhé půli 19. století v souvislosti s rozvojem industrializace. Seznámí se základními genealogickými údaji rodu Löw-Beerů, s rozvojem vilové kolonie v Černých Polích a s historií samotné vily. Nedílnou součástí expozice bude i náznaková instalace dobového měšťanského interiéru, jehož opulentní zdobnost na přelomu století vedla posléze Gretu a Fritze Tugendhatovy k příklonu k strohému tvarosloví funkcionalismu. Druhá část expozice přiblíží kvality moderního sedacího nábytku z vily Tugendhat (repliky nábytku od Ludwiga Miese a Lilly Reichové), atmosféru textilní továrny na přelomu století navodí instalace vzorkovny s vytloukacím strojem a několika dalšími exponáty, vztahujícími se k brněnskému vlnařství. Budou zde i ukázky vzorníků látek, nabídkové katalogy a další exponáty, zapůjčené Moravskou galerií, Technickým muzeem v Brně a Muzeem města Brna. Expozice představí také meziválečné Brno jako výkladní skříň funkcionalismu a více než desítkou modelů doloží architektonický vývoj moravské metropole od pozdního historismu, přes secesi až po funkcionalismus. Základní textové informace v expozici budou rozvíjeny promítáním dobových fotografií a plánů významných staveb v Brně, k dispozici budou také interaktivní obrazovky s možností vyhledat další údaje v Brněnském architektonickém manuálu a Encyklopedii dějin města Brna. Expozici doplní i filmové projekce.

  • Po stopách moravských Lucemburků

Téma lucemburského panovnického rodu a jeho působení v zemích Koruny české, jež se stane ústředním motivem propagace České republiky jako destinace poznávací turistiky u příležitosti 700. výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV., bude mít na jižní Moravě ohlas v řadě výstav a dalších akcí. Centrála cestovního ruchu Jižní Morava připravila k této příležitosti turistický produkt pro cestovní kanceláře i jednotlivce nazvaný Po stopách moravských Lucemburků. Jde o jakýsi katalog turistických cílů a služeb, provázející návštěvníky regionu po místech s turistickým potenciálem, významně spjatých s působením lucemburského rodu. Zájemce o poznání zavede především do Brna, kde povede jejich kroky do bývalého augustiniánského klášterního komplexu s kostelem sv. Tomáše, kde jsou pohřbeny ostatky lucemburských markrabat Jana Jindřicha a Jošta, na brněnské hrady Špilberk a Veveří, spojené s pobytem moravských markrabat, do Starobrněnského kláštera, jehož Basilica maior ukrývá vzácný obraz Panny Marie, dar Karla IV., uctívaný jako palladium města Brna. Ve Znojmě povedou kroky návštěvníků historickým centrem, do rotundy sv. Kateřiny, jejíž výzdoba inspirovala Karla IV. při rozhodování o výzdobě Kaple sv. Kříže, do míst, spojených s posledními okamžiky života císaře Zikmunda, posledního Lucemburka na českém trůně atd. Na Znojemsku, stejně jako na Brněnsku, budou mít návštěvníci jižní Moravy příležitost spatřit tradiční vinařské areály a ochutnat jejich produkci, kterou řadou svých rozhodnutí podpořil ve své době jak Karel IV., tak jeho lucemburští následovníci v roli moravských markrabat.

  • Jihomoravské muzeum ve Znojmě

Muzeum uspořádá v květnu a červnu na Znojemském hradě výstavu České korunovační klenoty na dosah, která představí mistrovské repliky českých korunovačních klenotů a dalších exponátů vztahujících se k životu a vládě Karla IV. Od května do září bude znojemský hrad hostit také výstavu Karel IV. a jihozápadní Morava, která návštěvníkům připomene, jak se Karlova vláda vepsala do osudů zdejší krajiny a obyvatelstva.

  • Muzeum Brněnska

Muzeum zpřístupní dvě výstavy na lucemburské téma. V jeho rajhradském Památníku písemnictví na Moravě to bude výstava knih z doby Karla IV. nazvaná Léky proti štěstí a neštěstí. Bude to prezentace literárních děl, spjatých s dobou Karla IV. a s jeho aktivitami, představující také jejich vliv na umělce i čtenáře v následujících staletích. Výstava přiblíží stěžejní znaky knižní kultury karolinské doby na čtyř desítkách svazků z rajhradské rukopisné sbírky, pocházejících ze 14. století. Vedle duchovních knih zde návštěvníci najdou také humanistická básnická a prozaická díla, mezi nimiž bude i Summa cancellariae od Karlova kancléře Jana ze Středy, ale také původní latinské opisy básníka Franceska Petrarky. Další součást Muzea Brněnska – Podhorácké muzeum v Předklášteří, chystá na příští rok výstavu Lucemburkové a klášter Porta coeli, která připomene zásluhy Karla IV. o rozvoj kláštera a celého panství v souvislosti s jeho hlubokou křesťanskou vírou. Představí vztahy lucemburské dynastie ke královské fundaci sester cisterciaček Porta coeli na pozadí středověkých reálií. Výstava má být vyústěním dosavadního zkoumání historie kláštera a jeho panství a současně má připomenout význam panovnických privilegií pro rozvoj středověkých trhů v regionu, o který se zasloužil jak Karel IV., tak jeho syn Václav IV.

  • Muzeum města Brna

Od března do konce roku 2016 bude na Špilberku zpřístupněna výstava představující město Brno za lucemburské éry. V jejím rámci se v březnu uskuteční speciální program s ukázkami života na Špilberku v lucemburské době, kdy zde pobývala moravská markrabata a kdy se sem na delší čas uchýlila i první manželka Karla IV. Blanka z Valois poté, co jí král Jan Lucemburský uložil pobyt mimo Prahu. Téma Karla IV. se promítne také do programu květnové Muzejní noci na Špilberku.

  • Hrad Veveří, Mendelovo muzeum

Výstavu s lucemburským tématem na druhém brněnském hradě Veveří, který byl rovněž rezidencí moravských markrabat, připravuje Národní památkový ústav. Prezentaci vztahu lucemburských markrabat k brněnským augustiniánům připravuje také Mendlovo muzeum v Brně, zajišťující turistický program prohlídek starobrněnského kláštera – nového sídla augustiniánů.

 

 

   

Další Aktuality

 

 
   

Aktuality:

 
CZ EN
 
 
/common/images/events/21/1512551441HW_banner_2018_1920x1024-oprava.jpg0 0
75